Advagym

Advagym

Keep track – stay motivated

Advagym hjelper deg å holde orden på treningen din. 

God progresjon – opprettholder motivasjonen.

På hver styrkemaskin har vi montert det vi kaller en Advagym puck. Når du skanner en slik puck med din telefon så hjelper Advagym deg til å dokumenter og holde orden på øvelsene dine.
Appen husker hvilke øvelser du har i programmet, antall kilo reps. og sett du gjennomfører og hviletiden mellom sett.
Riktig intensitet, variasjon, og antall reps. er avgjørende for god progresjon. Du slipper altså å huske hvor mange kilo du brukte på forrige økt. Genialt!